EUROPSKA UNIJA - FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

PROJEKT SUFINANCIRAN IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ – INOVACIJSKI VAUČER – K.K.03.2.2.03.0344

STRUKTURNI FONDOVI

PROJEKT SUFINANCIRAN IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ – INOVACIJSKI VAUČER – K.K.03.2.2.03.0344

Naziv projekta – Razvoj inovativnog suplementa za hranu i detoksikatora visokog stupnja finoće na bazi prirodnog minerala Zeolita

Kratki opis projekta – Prijavitelj, u suradnji s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka planira provesti završnu fazu razvoja suplementa za hranu i detoksikatora visokog stupnja finoće koji u svom sastavu ima 100% prirodni mineral zeolit visoke razine finoće od 1 mikrona. Prijavitelj ima iskustvo u proizvodnji spomenute vrste proizvoda u sklopu vlastitog proizvodnog pogona te posjeduje dostatne kadrovske i tehničke resurse za uspješnu provedbu projekta. Predmetnim će projektom u suradnji s znanstveno-istraživačkom institucijom Prijavitelj provesti ispitivanje proizvoda, odnosno ispitivanje njegove primjene i utjecaja na biljni svijet različitog porijekla..

Ciljevi i rezultati projekta su:

• Provedenim ispitivanjem i analizom inovativnog proizvoda Prijavitelja ustanoviti njegov učinak na biljne materijale i njihov sastav;

• Definiran utjecaj primjene inovativnog proizvoda na ukupnu koncentraciju analiziranih teških metala u biljkama;

• Ostvariti suradnju sa ZIO u cilju razvoja inovativnog proizvoda novog za tržište kao i u cilju transfera znanja.

Korisnik: MEVEX d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 133.750,00 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 107.000,00 kn

Iznos EU potpore: 74.900 kn

Razdoblje provedbe projekta: 23.09.2021. – 22.12.2021.

Kontakt osoba za više informacija – Vanja Horvat, vanja.horvat@mevex.eu

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća MEVEX d.o.o.