🚚 Besplatna dostava iznad 300 kn.

ISTRAŽIVANJE

Utjecaj upotrebe Zeotex zeolita na smanjenje koncentracije nitrata i toksičnih teških metala u salati

Koncentracija nitrata u povrću varira u vrlo širokom rasponu od 1 do 10 000 mg/kg i ovisi o vrsti, sorti, načinu uzgoja i uvjetima skladištenja povrća (JECFA, 1995). Prema AESAN (2011) od ukupnog unosa nitrata u ljudskoj ishrani 80-85 % unosi se konzumacijom povrća.

Nadalje, konzumacijom povrća, osim nitrata u ljudsku ishranu unosi se i određena količina toksičnih teških metala kao što su kadmij, olovo, krom i drugi, a količina njihovog unosa opet primarno ovisi o vrsti, porijeklu i načinu uzgoja povrća. Osnovnu ulogu u tome ima koncentracija toksičnih teških metal u tlu/supstratu u kojem se povrće proizvodi.

Cilj istraživanja na fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Slijedom navedenog, cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi utjecaj dužine namakanja povrća u vodi za ZEOTEX zeolitom u odnosu na namakanje povrća u čistoj vodi na smanjenje koncentracije nitrata i toksičnih teških metala u listu salate. Salata je odabrana kao predstavnik povrća zbog njezinog izrazitog kapaciteta akumulacije, kako nitrata tako i teških metala, te zbog konzumacije u svježem stanju.

 

Metoda istraživanja i kontrolne groupe

Koncentracije nitrata i toksičnih teških metala određene su u listu salate, na svim tretmanima (voda i voda +ZEOTEX zeolit) prema za to propisanoj metodologiji sukladnoj ISO Standardima.

Istraživanje je provedeno na tri tretmana s različitom dužinom trajanja namakanja lista salate:

1. Kontrola- povrće bez namakanja.
2. Voda –namakanje u vodi 20 min
3. Voda+ZEOTEX zeolit- namakanje 10, 20 i 30 min

Istraživanje je provedeno na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, na Zavodu za agroekologiju i zaštitu okoliša.

Koncentracija nitrata 

Koncentracija nitrata u kontroli – list salate iznosila je 2265,07 mg NO3 -/kg sveže salate što je ispod granica propisanih Regulativom EU 1881/2006 koja propisuje maksimalno dopuštene koncentracije nitrata u svježoj salati od 4000 mg NO3 -/kg.

Nakon provedenog istraživanja utvrđeno je kako namakanje salate u vodi sa ZEOTEX zeolitom rezultiralo dopunskim smanjenjem koncentracije nitrata u salati u odnosu na namakanje salate u čistoj vodi bez ZEOTEX-a. Naime, namakanje, tj. pranje salate u čistoj vodi uobičajeni je način tretiranja salate prije konzumiranja.

Rezultati 

Tako dobiveni rezultati pokazuju smanjenje koncentracije nitrata u listu salate ovisno o vremenu namakanja:

- 11,22 % nakon namakanja u čistoj vodi,
- 8,94% nakon 10 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom
- 35,92% nakon 20 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom
- 41,72% nakon 30 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom

Svi rezultati  potvrđuju hipotezu kako namakanje povrća u vodi sa ZEOTEX zeolitom dovodi do smanjenja koncentracije nitrata.

Koncentracija teških metala 

Izraz „teški metali” tijekom proteklih nekoliko desetljeća vrlo se često koristi za grupu metala i polumetala (metaloida) koji se dovode u vezu s kontaminacijom i potencijalnim toksičnim učinkom (Duffus, 2003.). Prisutnost teških metala u tlu posljedica je prirodnih i antropogenih procesa.

Prirodni su pedogenetski procesi kojima tlo nasljeđuje teške metale iz matičnog supstrata, a antropogeni procesi uključuju urbanizaciju, industrijalizaciju, promet, ali i poljoprivrednu proizvodnju. Transfer teških metala iz tla u biljku i hranu osnova je ulaska teških metala u prehrambeni lanac.

Utjecaj čovjeka na atmosfersku depoziciju teških metala i unos teških metala u tlo agrotehničkim mjerama je priličan, pa iako prvenstveno svojstva tla utječu na bioraspoloživost u tlu prisutnih teških metala, ipak su vrlo značajni i antropogeni utjecaji na transfer teških metala u prehrambeni lanac, te agrotehničke mjere i proizvodne postupke svakako treba usmjeriti u pravcu smanjivanja bioraspoloživosti toksičnih teških metala, prije svih Cd i Pb.

Izbor mjesta uzgoja i vrste povrća također vrlo značajno utječe na unos teških metala u ljudsku ishranu zbog moguće previsoke koncentracije teških metala (iznad MDK) u povrću proizvedenom u vrtovima na urbanim područjima. Najmanje koncentracije možemo očekivati u plodovitom povrću, a najveće u korjenastom povrću (Lončarić, 2015).

Rezultati 

Smanjenje koncentracije teških metala ovisno o tretmanu najučinkovitije su  u sljedećem periodu namakanj:

Co
- 32,76 % nakon 30 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom

Cr

- 22,75 % nakon 20 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom

Pb
- 19,04 % nakon 20 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom

Cd
- 45,14 % nakon 30 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom

Dobiveni rezultati ukazuju na opravdanost hipoteze o upotrebi ZEOTEX Zeolita kao sredstva za smanjenje
koncentracije nitrata i teških metala u povrću, ali je zbog preciznijih tumačenja potrebno provesti dopunska
istraživanja na različitim vrstama povrća.


Svi Zeotex proizvodi imaju izvrsno i dokazano detoksikacijsko svojstvo 

Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 350 g
Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 350 g
Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 350 g Mevex d.o.o.
Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 350 g Mevex d.o.o.

Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 350 g

Prikaži proizvod i recenzije
240,00 kn

Budite ispred vremena u borbi s toksinima i zakoračite sigurno u prevenciju svog zdravlja. „Čarobni mineral“ 21. stoljeća zeolit svojim snažnim detoksikacijskim djelovanjem štiti nas od toksina i štetnih tvari iz okoline koje svakodnevno ostavljaju posljedice na naš organizam. Posebnost zeolita krije se u njegovom blagotvornom učinku, sigurnosti primjene za odrasle i djecu – 100% je prirodan i bez nuspojava, širokom spektru primjene, a pravu čaroliju postiže svojim izvanrednim rezultatima. 

 • Najkvalitetnija, provjerena sirovina zeolita u EU.
 • 96% klinoptilolita – klinoptilolit je aktivna tvar zeolita.
 • Najsitnija čestica na tržištu uz dodatnu aktivaciju i energizaciju za djelotvorniji blagotvorni učinak.
 • Čestice veličine 1 mikron. Usporede radi, crvene krvne stanice imaju približno 10 mikrona promjera, a ljudska kosa između 10 i 100 mikrona promjera. Toliko je sitan, a za nas izrazito bitan!
 • Proizvod izrazito širokog spektra djelovanja.
 • U potpunosti siguran i 100% prirodan.
 • Čuvar zdravlja neophodan za svako kućanstvo.

O zeolitu

Zeoliti su prirodni minerali s najsnažnijim detoksifikacijskom učinkom koje nam priroda može ponuditi. Sastoje se od četiri elemenata: vode, zraka, zemlje i vatre te su prepleteni u strukturu nalik kavezu u kojem zarobljavaju toksine, teške metale, kancerogene tvari, pesticide i ostale štetne tvari iz naše ubrzane svakodnevice. Njegove ultra fine čestice negativnog su ionskog naboja te efikasno privlače – poput magneta – pozitivno nabijene štetne tvari te sigurno prevenira njihovo štetno djelovanje. Toliko je učinkovit u upijanju toksina i štetnih tvari da ga se koristi čak i za upijanje štetnih negativnih zračenja i radijacije!

Saznajte više

Tehnologija obrade


Kroz tri zaštićena tehnološka procesa (VEN) dobiva se sirovina s najsitnijom i iznimno aktivnom česticom veličine oko 1 mikrona. Zeotex ovo čini posebnim i drugačijim od svih ostalih jer tako sitna čestica je dodatno energizirana. Samim time, ima multiplicirano i snažnije djelovanje. Apsorpcijsko i adsorpcijsko djelovanje učinkovito veže toksine i štetne supstance, dok istovremeno oslobađa neophodne esencijalne minerale (kao što su magnezij, silicij, natrij i brojni drugi).

Primjena

Cijeli prikaz
Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 120 g
Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 120 g
Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 120 g Mevex d.o.o.
Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 120 g Mevex d.o.o.

Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 120 g

Prikaži proizvod i recenzije
120,00 kn

Budite ispred vremena u borbi s toksinima i zakoračite sigurno u prevenciju svog zdravlja. „Čarobni mineral“ 21. stoljeća zeolit svojim snažnim detoksikacijskim djelovanjem štiti nas od toksina i štetnih tvari iz okoline koje svakodnevno ostavljaju posljedice na naš organizam. Posebnost zeolita krije se u njegovom blagotvornom učinku, sigurnosti primjene za odrasle i djecu – 100% je prirodan i bez nuspojava, širokom spektru primjene, a pravu čaroliju postiže svojim izvanrednim rezultatima. 

 • Najkvalitetnija, provjerena sirovina zeolita u EU.
 • 96% klinoptilolita – klinoptilolit je aktivna tvar zeolita.
 • Najsitnija čestica na tržištu uz dodatnu aktivaciju i energizaciju za djelotvorniji blagotvorni učinak.
 • Čestice veličine 1 mikron. Usporede radi, crvene krvne stanice imaju približno 10 mikrona promjera, a ljudska kosa između 10 i 100 mikrona promjera. Toliko je sitan, a za nas izrazito bitan!
 • Proizvod izrazito širokog spektra djelovanja.
 • U potpunosti siguran i 100% prirodan.
 • Čuvar zdravlja neophodan za svako kućanstvo.

O zeolitu

Zeoliti su prirodni minerali s najsnažnijim detoksifikacijskom učinkom koje nam priroda može ponuditi. Sastoje se od četiri elemenata: vode, zraka, zemlje i vatre te su prepleteni u strukturu nalik kavezu u kojem zarobljavaju toksine, teške metale, kancerogene tvari, pesticide i ostale štetne tvari iz naše ubrzane svakodnevice. Njegove ultra fine čestice negativnog su ionskog naboja te efikasno privlače – poput magneta – pozitivno nabijene štetne tvari te sigurno prevenira njihovo štetno djelovanje. Toliko je učinkovit u upijanju toksina i štetnih tvari da ga se koristi čak i za upijanje štetnih negativnih zračenja i radijacije!

Saznajte više

Tehnologija obrade


Kroz tri zaštićena tehnološka procesa (VEN) dobiva se sirovina s najsitnijom i iznimno aktivnom česticom veličine oko 1 mikrona. Zeotex ovo čini posebnim i drugačijim od svih ostalih jer tako sitna čestica je dodatno energizirana. Samim time, ima multiplicirano i snažnije djelovanje. Apsorpcijsko i adsorpcijsko djelovanje učinkovito veže toksine i štetne supstance, dok istovremeno oslobađa neophodne esencijalne minerale (kao što su magnezij, silicij, natrij i brojni drugi).

Primjena

  View details

  Availability